SportJacht
Universální přívěsové nápravy

Universální přívěsové nápravy jsou určeny ke stavbě nákladních autopřívěsů. Jsou řešeny pro celkovou hmotnost 400 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg a 1200 kg. Mohou být použity ke stavbě jedno i dvounápravových přívěsů. Pro použití na komunikacích v ČR jsou homologovány podle vyhlášky MD ČR č. 341/02Sb. samostatným Osvědčením
Náprava sestává z nápravnice opatřené dvouděrovými případně tříděrovými držáky k uchycení ložné nástavby a z kyvných vlečených ramen, odpružených pryžovým pérováním.
Pryžové pérování nápravy zaručuje:
  • vysokou provozní spolehlivost
  • nadprůměrnou životnost
  • odolnost proti vlivům agresivního prostředí
  • nenáročnost na údržbu
Upevnění ke konstrukci ložné části přívěsu pomocí patek na nápravnici šrouby M 12.
Pozor na nápravnici lze připevňovat další díly pouze šroubovými spoji, například třmeny (nepřivařovat !!!).

Modifikace schválených přívěsových náprav SPORT JACHT
(viz rozměrový náčrtek)
 

Přívěsová náprava Z 125

modif. celk.hmt. Přívěsu (jedno
nápr)
celk.hmt přívěsu (dvou
nápr)
rozteč mezi patkami celková šířka úhel ramene činná délka ramene vzdálenost profil nápravnice hmotnost nápravy bez čepů a kol kg
L C alfa M V PxP
  kg kg mm mm o mm mm mm kg
I-1 400   1142 1232 0 250 36 50 17
I-2 400   992 1082 45 250 36 50 16
I-3 400   1548 1638 45 250 36 50 19
E-3 600   1142 1342 45 186 36 50
E-5 750   1142 1342 45 140 36 50
E-6 600   1242 1442 45 186 36 50
E-7 600   1142 1342 45 186 36 50
E-9 600   1142 1342 45 186 36 50
F-5 600   1407 1607 0 186 36 50
M-2 800   1507 1711 0 186 36 60
M-3 800   1380 1584 45 186 36 60
M-4 800   1142 1346 45 186 36 60
M-6A 800   1142 1256 25 158 68 64
M-6B 800   1142 1256 25 158 121 64
M-7A 800   1142 1346 45 186 36 60
M-7B 800   1142 1318 25 155 68 64
M-8 800   1142 1318 25 155 121 64
N-1 800   1658 1862 30 186 36 60
N-8 800   1142 1346 45 186 36 60
P-1 1200   1658 1862 30 140 36 60
P-2HA 1200 2200 1648 1834 20 143 68 64
P-2HB 1200 2200 1648 1834 20 143 121 64
P-3A 1200 2200 1642 1855 20 140 68 64
P-3B 1200 2200 1642 1855 20 140 121 64
P-4B 900   1106 1300 20 140 121 64

 

Pryžové pérování autopřívěsů
Sestava universální přívěsové nápravy je tvořena dvěma klikovými vlečenými polonápravami, které obsahují pryžové pružící jednotky. Tyto jednotky plní funkci pružiny, ložiska otočného ramene a akustického a vibračního tlumiče. Pružící jednotky sestávají ze čtyř pryžových tyčí uložených Ve čtvercovém dutém ocelovém profilu, do kterého je zalisovaná čtvercová ocelová tyč pootočená o 45o . Při zkrutovém namáhání tyče dochází k elastické deformaci předepnutých pryžových tyčí. Závislost deformační síly na velikosti zákrutu je progresivní, to znamená, že tuhost pérování se z růstem zákrutu zvětšuje.
Vlivem vnitřního tření při deformaci pryžových tyčí (hystereze) dochází bez použití kapalinového tlumiče k útlumu kmitání kola. Při dynamickém namáhání pružících jednotek plně naloženým přívěsem (celková hmotnost přívěsu) dochází k nákrutu vnitřní tyče o 30º . Technická koncepce nápravy a její technologické propracování zajišťují celému systému takové přednosti jako je provozní spolehlivost, nadprůměrná životnost, odolnost vůči vodě, nečistotám a ostatním agresivním vlivům, naprostá spolehlivost upevnění dílů pružící jednotky nalisováním, odolnost vůči teplotě v rozsahu –30º až 50ºC a především nenáročnost na údržbu a mazání.


 
 

Zavřít okno

NAVRCHOLU.cz